Postup při objednávce

 
 
Pro objednávku domu je potřebné mít :
 
1. dva platné doklady totožnosti
2. v případě vyřizování hypotéky svého finančního poradce který se s námi spojí
 
V rámci objednávky domu požadujeme :
 
1. podpis smlouvy o dílo ( možno doladit vzájemně prostředníctvím právních zástupců obou stran)
2.úhradu zálohové faktury na výrobu díla ve výši 35% z celkové ceny díla
 
Pokud zákazník vyřizuje koupi domu formou hypotéky:
 
1. úhradu zálohové faktury na zhotovení projektové dokumentace potřebné k vyřízení hypotečního úvěru
Po jeho schválení se pak z bankou určí další společný postup pro výstavbu a financování
 
Vzory dokumentů pro objednávku domu :