Projektová dokumentace

 
 
V ceně každé naší stavby je projektová dokumentace k dílů
Je ve čtyrech vyhotoveních .
Tři vyhotovení putují z projektové kanceláře na adresu zákazníka a jedno k nám
Projektovou dokumentaci zadáváme projektové kanceláří jakmile máme podepsanou
smlouvu o dílo a zloženou zálohu na výrobu díla.
 
Dodání projektové dokumentace je do tří měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
Pokud zákazník řeší dílo formou hypotéky uhradí pouze cenu projektové dokumentace
která je potřebná pro dokladování  bance.
 
Součástí projektové dokumentace v ceně díla není zakreslení na pozemek , umístnění
na parcele ani situace přístupové cesty a sítě
 
Toto samozřejmě můžeme zhotovit na přání a po domluvě dodatečně
 
 
 
 
 
 
 

Fotogalerie: Projektová dokumentace